-38%
 Ấm Đun Siêu Tốc 1.7L  Ấm Đun Siêu Tốc 1.7L
 Ấm Inox Bella  Ấm Inox Bella
 Ấm Inox Quai Cam 3.5L  Ấm Inox Quai Cam 3.5L
 Ấm Inox Quai Cam 4.9L  Ấm Inox Quai Cam 4.9L
 Ấm Inox Quai Đỏ 3.5L  Ấm Inox Quai Đỏ 3.5L
 Ấm Inox Quai Đỏ 4.9L  Ấm Inox Quai Đỏ 4.9L
 Bình Trà Có Lưới Lọc  Bình Trà Có Lưới Lọc