-5%
 Bàn Làm Việc 2 Ngăn Kéo  Bàn Làm Việc 2 Ngăn Kéo
 Bàn Làm Việc Butterfly  Bàn Làm Việc Butterfly
 Bàn Làm Việc 3 Ngăn Kéo  Bàn Làm Việc 3 Ngăn Kéo
-50%
 Bàn Làm Việc Randi  Bàn Làm Việc Randi

2,450,000₫ 4,900,000₫

Bàn Làm Việc Randi

 Bàn Làm Việc Task
 Bàn Làm Việc Task
-38%
 Bàn Nâng Hạ Điện T+