Cây Bạch Mã Hoàng Tử  Cây Bạch Mã Hoàng Tử
 Cây Bàng Thân Mỏng  Cây Bàng Thân Mỏng
-10%
 Cây Cau Tiểu Trâm

173,000₫ 192,500₫

Cây Cau Tiểu Trâm

 Cây Chuối Cảnh Kiểu 1  Cây Chuối Cảnh Kiểu 1
 Cây Chuối Cảnh Kiểu 2  Cây Chuối Cảnh Kiểu 2
 Cây Chuối Cảnh Kiểu 3  Cây Chuối Cảnh Kiểu 3
 Cây Chuối Cảnh Kiểu 4  Cây Chuối Cảnh Kiểu 4
 Cây Chuối Ta Kiểu 1  Cây Chuối Ta Kiểu 1
 Cây Cọ Giả Kiểu 1
 Cây Cọ Giả Kiểu 2  Cây Cọ Giả Kiểu 2
 Cây Đô La Bạc  Cây Đô La Bạc