Hết hàng
 Cành Cây Bàng Sing Thân Cao
 Cành Cây Vạn Tuế
 Cành Lá Dương Xỉ
Hết hàng
 Cành Lá Monstera
 Cành Lá Xanh Cao
Hết hàng
 Cành Quả Hồng  Cành Quả Hồng
Hết hàng
 Cành Quả Lựu Mini Cam
Hết hàng
 Cành Quả Lựu Mini Đỏ
 Cành Quả Lựu Xanh  Cành Quả Lựu Xanh
 Cành Quả Mơ Cam
Hết hàng
 Cành Quả Mơ Đỏ
 Cành Quả Mơ Xanh
 Cành Việt Quất Cam  Cành Việt Quất Cam
 Cành Việt Quất Đen  Cành Việt Quất Đen
Hết hàng
 Cành Việt Quất Xanh Lá  Cành Việt Quất Xanh Lá