Hết hàng
 Cành Lá Nhỏ Vàng  Cành Lá Nhỏ Vàng
Hết hàng
 Cành Lá Nhỏ Hồng  Cành Lá Nhỏ Hồng
 Cành Lá Dương Xỉ
 Cành Hoa Tulip Cam
 Cành Hoa Tulip Đỏ
Hết hàng
 Cành Hoa Tulip Trắng
Hết hàng
 Cành Hoa Tulip Hồng  Cành Hoa Tulip Hồng
 Cành Hoa Tulip Xanh  Cành Hoa Tulip Xanh
Hết hàng
 Cành Hoa Tulip Tím Đậm  Cành Hoa Tulip Tím Đậm
Hết hàng
 Cành Lá Monstera
 Cành Cây Vạn Tuế
Hết hàng
 Cành Hoa Chùm Cam  Cành Hoa Chùm Cam
Hết hàng
 Cành Việt Quất Xanh Lá  Cành Việt Quất Xanh Lá
 Cành Lá Xanh Cao
 Cây Sen Đá
 Cành Quả Mơ Xanh
 Cành Quả Mơ Cam
Hết hàng
 Cành Quả Mơ Đỏ