Bộ 2 Dĩa Sứ Sola Hồng
 Bộ 2 Dĩa Sứ Sola Nâu
 Bộ 2 Dĩa Sứ Sola Xanh Đậm
 Bộ 2 Dĩa Sứ Sola Xanh Nhạt
Hết hàng
 Đĩa Đá Đen Hình Chữ Nhật  Đĩa Đá Đen Hình Chữ Nhật
 Dĩa Gỗ Cây Keo Tròn  Dĩa Gỗ Cây Keo Tròn
Hết hàng
 Dĩa Gỗ Kiểu Nhật Hình Chiếc Lá  Dĩa Gỗ Kiểu Nhật Hình Chiếc Lá
Hết hàng
 Dĩa Gỗ Kiểu Nhật Hình Chữ Nhật  Dĩa Gỗ Kiểu Nhật Hình Chữ Nhật
Hết hàng
 Dĩa Gỗ Kiểu Nhật Hình Con Cá  Dĩa Gỗ Kiểu Nhật Hình Con Cá
 Dĩa Sushi Gỗ Kiểu Nhật  Dĩa Sushi Gỗ Kiểu Nhật