Kệ 4 Hộp Đựng Mỹ Phẩm
 Thùng Rác Compact Cam Đen Thùng Rác Compact Cam Đen
 Thùng Rác Compact Cam Trắng Thùng Rác Compact Cam Trắng
 Thùng Rác Compact Đen Thùng Rác Compact Đen
 Thùng Rác Compact Đen Trắng Thùng Rác Compact Đen Trắng
 Thùng Rác Compact Xanh Đen Thùng Rác Compact Xanh Đen
 Thùng Rác Dual Đen Thùng Rác Dual Đen
 Thùng Rác Dual Đen Xám Thùng Rác Dual Đen Xám
 Thùng Rác Dual Nâu Thùng Rác Dual Nâu
 Thùng Rác Dual Xám Thùng Rác Dual Xám
 Thùng Rác Inox Đạp Tròn Thùng Rác Inox Đạp Tròn
 Thùng Rác Inox Đạp Vuông Thùng Rác Inox Đạp Vuông
 Thùng Rác Inox Nhấn Tròn Thùng Rác Inox Nhấn Tròn
 Thùng Rác Inox Nhấn Vuông Thùng Rác Inox Nhấn Vuông