-47%
 Ghế Nhựa Chân Gỗ Olly Ghế Nhựa Chân Gỗ Olly
 Ghế Làm Việc Pilot Nâu Ghế Làm Việc Pilot Nâu
 Ghế Eames Đen Ghế Eames Đen
 Ghế Eames Trắng Ghế Eames Trắng
 Ghế Ula Đen Ghế Ula Đen
 Ghế Latu Đen Ghế Latu Đen
 Ghế Ula Xám Ghế Ula Xám
-13%
 Ghế Lãnh Đạo Bọc Lưới Chân Bạc Ghế Lãnh Đạo Bọc Lưới Chân Bạc
-13%
 Ghế Nhân Viên Đen Chân Bạc Ghế Nhân Viên Đen Chân Bạc
-13%
 Ghế Nhân Viên Lưng Xám Chân Đen Ghế Nhân Viên Lưng Xám Chân Đen
-13%
 Ghế Nhân Viên Lưng Vuông Chân Bạc Ghế Nhân Viên Lưng Vuông Chân Bạc