-38%
 Ấm Đun Siêu Tốc 1.7L Ấm Đun Siêu Tốc 1.7L
-36%
 Bộ 3 Hộp Thủy Tinh Chữ Nhật + Túi Giữ Nhiệt Bộ 3 Hộp Thủy Tinh Chữ Nhật + Túi Giữ Nhiệt
-35%
 Bộ 3 Hộp Thủy Tinh Tròn + Túi Giữ Nhiệt Bộ 3 Hộp Thủy Tinh Tròn + Túi Giữ Nhiệt
-32%
 Bộ 3 Hộp Thủy Tinh Vuông 320ml + Túi Giữ Nhiệt Bộ 3 Hộp Thủy Tinh Vuông 320ml + Túi Giữ Nhiệt
-35%
 Bộ Nồi Milan X Bộ Nồi Milan X

715,000₫ 1,100,000₫

Bộ Nồi Milan X

-31%
 Chảo Chống Dính Vân Đá Đáy Từ 24CM Chảo Chống Dính Vân Đá Đáy Từ 24CM
-26%
 Chảo Chống Dính Vân Đá Đáy Từ 26CM Chảo Chống Dính Vân Đá Đáy Từ 26CM
-31%
 Chảo Chống Dính Vân Đá Đáy Từ 28CM Chảo Chống Dính Vân Đá Đáy Từ 28CM
-30%
 Chảo Sâu Chống Dính Vân Đá Đáy Từ 24CM Chảo Sâu Chống Dính Vân Đá Đáy Từ 24CM
-30%
 Chảo Sâu Chống Dính Vân Đá Đáy Từ 26CM Chảo Sâu Chống Dính Vân Đá Đáy Từ 26CM
-10%
 Hộp Thủy Tinh Chữ Nhật 640ML Hộp Thủy Tinh Chữ Nhật 640ML
-10%
 Hộp Thủy Tinh Tròn 400ML Hộp Thủy Tinh Tròn 400ML
-10%
 Hộp Thủy Tinh Vuông 520ML Hộp Thủy Tinh Vuông 520ML
-40%
 Nồi Cơm Điện Nắp Gài 1.2L Xanh Trắng Nồi Cơm Điện Nắp Gài 1.2L Xanh Trắng
-40%
 Nồi Cơm Điện Nắp Rời 1.8L Trắng Nồi Cơm Điện Nắp Rời 1.8L Trắng
-58%
 Nồi Điện Tử Đa Năng 6.5L Nồi Điện Tử Đa Năng 6.5L
-50%
 Nồi Lẩu Điện 3.5L Đỏ Nồi Lẩu Điện 3.5L Đỏ
-20%
 Thau Inox Đa Năng 22CM Thau Inox Đa Năng 22CM