Bó Hoa Đen Kèm Lá
 Bó Hoa Hỗn Hợp Cam Bó Hoa Hỗn Hợp Cam
 Bó Hoa Hỗn Hợp Hồng Bó Hoa Hỗn Hợp Hồng
Hết hàng
 Bó Hoa Hỗn Hợp Trắng Bó Hoa Hỗn Hợp Trắng
 Bó Hoa Hỗn Hợp Xanh Bó Hoa Hỗn Hợp Xanh
Hết hàng
 Bó Hoa Hồng Trắng Bó Hoa Hồng Trắng
 Bó Hoa Hồng Vàng Bó Hoa Hồng Vàng
 Bó Hoa Kem Kèm Lá Bó Hoa Kem Kèm Lá
 Bó Hoa Mẫu Đơn Tím Bó Hoa Mẫu Đơn Tím
 Bó Hoa Mẫu Đơn Trắng Bó Hoa Mẫu Đơn Trắng
 Cành Bông Gòn Cành Bông Gòn
Hết hàng
 Cành Cây Bàng Sing Thân Cao
 Cành Cây Vạn Tuế
Hết hàng
 Cành Hoa Chùm Cam Cành Hoa Chùm Cam
 Cành Hoa Hồng Trắng Cành Hoa Hồng Trắng