Giường Có Hộc Kéo Quada  Giường Có Hộc Kéo Quada
 Tủ Giày Quada  Tủ Giày Quada
 Tủ TV Quada  Tủ TV Quada
 Ghế Băng Thay Giày Quada  Ghế Băng Thay Giày Quada
 Bàn Làm Việc Quada 1M2  Bàn Làm Việc Quada 1M2
 Ghế Ăn Băng Dài Quada  Ghế Ăn Băng Dài Quada
 Bàn Làm Việc Quada 1M  Bàn Làm Việc Quada 1M
 Bàn Trà Quada Size S  Bàn Trà Quada Size S
 Tủ Lưu Trữ Cánh Mở Quada  Tủ Lưu Trữ Cánh Mở Quada