Ly Tiara In Hoa Tím
 Ly Tiara In Hoa Xanh
 Ly Tiara In Hoa Vàng
 Ly Đong Thể Tích 625ML  Ly Đong Thể Tích 625ML
 Hũ Pop Jar Có Nắp 325ML  Hũ Pop Jar Có Nắp 325ML
 Hũ Pop Jar Có Nắp 500ML  Hũ Pop Jar Có Nắp 500ML
 Ly Expression Xanh
 Ly Expression Vàng
 Ly Expression Hồng
 Hũ Pop Jar Có Nắp 650ML  Hũ Pop Jar Có Nắp 650ML
 Hũ Pop Jar Có Nắp 1L  Hũ Pop Jar Có Nắp 1L
 Hũ Thủy Tinh Nắp Gỗ 500ML
 Bộ 2 Ly Red Wine  Bộ 2 Ly Red Wine
 Bộ 2 Ly Goblet  Bộ 2 Ly Goblet
 Hũ Thủy Tinh Nắp Gỗ 750ML  Hũ Thủy Tinh Nắp Gỗ 750ML
 Hũ Thủy Tinh Nắp Gỗ 1L  Hũ Thủy Tinh Nắp Gỗ 1L
 Bộ 2 Ly Classic Juice  Bộ 2 Ly Classic Juice