-10%
 Cây Cau Tiểu Trâm

173,000₫ 192,500₫

Cây Cau Tiểu Trâm

-10%
 Cây Hồng Môn

247,500₫ 275,000₫

Cây Hồng Môn

-10%
 Cây Kim Ngân Xoắn Lớn
-10%
 Cây Kim Tiền

223,000₫ 247,500₫

Cây Kim Tiền

-10%
 Cây Kim Tiền Lớn

643,500₫ 715,000₫

Cây Kim Tiền Lớn

 Cây Kim Tiền Mini
-10%
 Cây Lan Chi

173,250₫ 192,500₫

Cây Lan Chi

-10%
 Cây Lan Quân Tử

277,000₫ 308,000₫

Cây Lan Quân Tử

-10%
 Cây Lan Ý

277,200₫ 308,000₫

Cây Lan Ý

-10%
 Cây Lệnh Bài  Cây Lệnh Bài

207,900₫ 231,000₫

Cây Lệnh Bài

-10%
 Cây Lưỡi Hổ (Kèm Dây Treo)
-10%
 Cây Lưỡi Hổ (Kèm Dây Treo)
 Cây Lưỡi Hổ Thái
-10%
 Cây Móng Rồng  Cây Móng Rồng

217,800₫ 242,000₫

Cây Móng Rồng

Hết hàng
 Cây Móng Rồng (Kèm Túi Quà)  Cây Móng Rồng (Kèm Túi Quà)
-10%
 Cây Ngũ Gia Bì (Kèm Dây Treo)
-10%
 Cây Ngũ Gia Bì (Kèm Dây Treo)
-10%
 Cây Ngũ Gia Bì (Kèm Dây Treo)  Cây Ngũ Gia Bì (Kèm Dây Treo)
 Cây Sen Đá