Hộp Đựng Gia Vị Kiểu A Hộp Đựng Gia Vị Kiểu A
 Kệ Đựng Gia Vị Kệ Đựng Gia Vị
 Kệ Lò Vi Sóng Kệ Lò Vi Sóng
 Kệ Lò Vi Sóng 2 Tầng Nâu Kệ Lò Vi Sóng 2 Tầng Nâu
 Kệ Lò Vi Sóng 2 Tầng Nâu Kệ Lò Vi Sóng 2 Tầng Nâu
Hết hàng
 Kệ Lò Vi Sóng 2 Tầng Nâu Đen Kệ Lò Vi Sóng 2 Tầng Nâu Đen
 Kệ Lò Vi Sóng 2 Tầng Trắng Kệ Lò Vi Sóng 2 Tầng Trắng
Hết hàng
 Kệ Lò Vi Sóng 2 Tầng Trắng Kệ Lò Vi Sóng 2 Tầng Trắng
 Kệ Lò Vi Sóng 3 Tầng Nâu Kệ Lò Vi Sóng 3 Tầng Nâu
 Kệ Lò Vi Sóng 3 Tầng Nâu Kệ Lò Vi Sóng 3 Tầng Nâu
Hết hàng
 Kệ Lò Vi Sóng 3 Tầng Nâu Đen Kệ Lò Vi Sóng 3 Tầng Nâu Đen
 Kệ Lò Vi Sóng 3 Tầng Trắng Kệ Lò Vi Sóng 3 Tầng Trắng
Hết hàng
 Kệ Lò Vi Sóng 3 Tầng Trắng Kệ Lò Vi Sóng 3 Tầng Trắng
 Kệ Lò Vi Sóng 4 Tầng Nâu Kệ Lò Vi Sóng 4 Tầng Nâu
 Kệ Lò Vi Sóng 4 Tầng Nâu Kệ Lò Vi Sóng 4 Tầng Nâu
Hết hàng
 Kệ Lò Vi Sóng 4 Tầng Nâu Đen Kệ Lò Vi Sóng 4 Tầng Nâu Đen
 Kệ Lò Vi Sóng 4 Tầng Trắng Kệ Lò Vi Sóng 4 Tầng Trắng
Hết hàng
 Kệ Lò Vi Sóng 4 Tầng Trắng Kệ Lò Vi Sóng 4 Tầng Trắng