Bàn Làm Việc Aileen Đen  Bàn Làm Việc Aileen Đen
-13%
 Bàn Làm Việc Platform

1,634,600₫ 1,879,790₫

Bàn Làm Việc Platform

-13%
 Bàn Làm Việc Manifesto

1,675,300₫ 1,926,595₫

Bàn Làm Việc Manifesto

-13%
 Bàn Làm Việc Sonic

1,747,900₫ 2,010,085₫

Bàn Làm Việc Sonic

-13%
 Bàn Làm Việc Bello

1,861,200₫ 2,140,380₫

Bàn Làm Việc Bello

 Ghế Eames Đen  Ghế Eames Đen
-13%
 Ghế Nhân Viên Lưng Xám Chân Bạc  Ghế Nhân Viên Lưng Xám Chân Bạc
-13%
 Ghế Nhân Viên Xanh Dương Chân Đen  Ghế Nhân Viên Xanh Dương Chân Đen
-13%
 Ghế Phòng Họp Xám

759,000₫ 872,850₫

Ghế Phòng Họp Xám

 Bảng Trang Trí Pod Đen  Bảng Trang Trí Pod Đen
 Tranh YOU  Tranh YOU
 Đèn Trang Trí Moonlight  Đèn Trang Trí Moonlight
-10%
 Cây Xương Rồng Thanh Sơn