Bộ 2 Dĩa Sứ Sola Hồng
 Bộ 2 Dĩa Sứ Sola Nâu
 Bộ 2 Dĩa Sứ Sola Xanh Đậm
 Bộ 2 Dĩa Sứ Sola Xanh Nhạt
 Bộ 6 Chén Sứ Sola 3 Màu
 Bộ 6 Chén Sứ Sola Hồng
 Bộ 6 Chén Sứ Sola Nâu
 Bộ 6 Chén Sứ Sola Xanh