Bảng Trang Trí Pod Đen  Bảng Trang Trí Pod Đen
 Bảng Trang Trí Pod Trắng  Bảng Trang Trí Pod Trắng
 Bảng Trang Trí Pod Xám  Bảng Trang Trí Pod Xám
 Đồng Hồ Gỗ Nâu Trắng
 Đồng Hồ Kim Loại Bạc
 Đồng Hồ Kim Loại Đồng
 Đồng Hồ Kim Loại Vàng
 Đồng Hồ Kim Loại Vàng Đen
 Đồng Hồ Kim Loại Xanh