-10%
 Hộp Đựng Gia Vị Kiểu A  Hộp Đựng Gia Vị Kiểu A
-10%
 Hộp Đựng Gia Vị Kiểu B  Hộp Đựng Gia Vị Kiểu B
-20%
 Kệ Đựng Gia Vị  Kệ Đựng Gia Vị