Ghế Có Đệm Tiin Nâu  Ghế Có Đệm Tiin Nâu
 Ghế Có Đệm Tiin Đen  Ghế Có Đệm Tiin Đen
 Ghế Có Đệm TaDa Nâu  Ghế Có Đệm TaDa Nâu
 Ghế Có Đệm TaDa Đen  Ghế Có Đệm TaDa Đen