Set 2 Bàn Trà Oslo 901 Set 2 Bàn Trà Oslo 901
 Bàn Trà Verona 802 Bàn Trà Verona 802
 Bàn Trà Verona 801 Thấp Bàn Trà Verona 801 Thấp
 Bàn Trà Verona 801 Cao Bàn Trà Verona 801 Cao
 Set 2 Bàn Sofa Verona 801 Set 2 Bàn Sofa Verona 801
 Bàn Trà Milan 901 Bàn Trà Milan 901
 Giường Gỗ Tràm Malaga 302 Giường Gỗ Tràm Malaga 302
 Giường Gỗ Tràm Malaga 301 Giường Gỗ Tràm Malaga 301
 Bàn Trà Vline 501 Bàn Trà Vline 501
 Tủ Giày Boston 901 Tủ Giày Boston 901
 Tủ Ngăn Kéo Boston 901 Tủ Ngăn Kéo Boston 901
 Tủ Kệ TV Boston 901 Tủ Kệ TV Boston 901
 Tủ Đầu Giường Boston 901 Tủ Đầu Giường Boston 901
 Kệ Sách Gỗ Oslo 902 Kệ Sách Gỗ Oslo 902
 Kệ Sách Gỗ Oslo 901 Kệ Sách Gỗ Oslo 901
 Tủ Giày Oslo 901 Tủ Giày Oslo 901
 Tủ Ngăn Kéo Oslo 901 Tủ Ngăn Kéo Oslo 901
 Bàn Trà Oslo 901 Thấp Bàn Trà Oslo 901 Thấp
 Bàn Trà Oslo 901 Cao Bàn Trà Oslo 901 Cao
 Bàn Trà Milan 902 Bàn Trà Milan 902