Cây Sen Đá
 Cây Trầu Bà Pháp
 Cây Lưỡi Hổ Thái
 Cây Kim Tiền Mini
-9%
 Đôn Sắt Để Chậu Cây
-10%
 Cây Xương Rồng Thanh Sơn (Kèm Túi Quà)  Cây Xương Rồng Thanh Sơn (Kèm Túi Quà)
Hết hàng
 Cây Móng Rồng (Kèm Túi Quà)  Cây Móng Rồng (Kèm Túi Quà)
-10%
 Cây Trầu Bà Cẩm Thạch
-10%
 Cây Lan Chi

173,250₫ 192,500₫

Cây Lan Chi

-10%
 Cây Xương Rồng Thanh Sơn
-10%
 Set Cây Cau Tiểu Trâm + Kim Ngân
-10%
 Set Cây Lưỡi Hổ + Trầu Bà Cẩm Thạch
-10%
 Cây Trầu Bà Thanh Xuân
-10%
 Cây Kim Tiền Lớn

643,500₫ 715,000₫

Cây Kim Tiền Lớn

-10%
 Cây Hồng Môn

247,500₫ 275,000₫

Cây Hồng Môn

-10%
 Cây Trạng Nguyên

297,000₫ 330,000₫

Cây Trạng Nguyên

-10%
 Cây Lệnh Bài  Cây Lệnh Bài

207,900₫ 231,000₫

Cây Lệnh Bài

-10%
 Cây Kim Ngân Xoắn Lớn