Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 55 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Hải Đăng.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 55m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay