Căn hộ Everich Infinity Quận 5 - Phong cách Scandinavian

Căn hộ Everich Infinity Quận 5 - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 80 m2

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian. Thiết kế bởi H+ Architech.

Phòng khách

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Phòng bếp - phòng ăn

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Phòng làm việc

Thiết kế nội thất 3D cho phòng làm việc Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng làm việc Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng làm việc Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Phòng ngủ

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Phòng tắm

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm Căn hộ Everich Infinity Quận 5 theo phong cách Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này