Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh - Phong cách Modern

Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh - Phong cách Modern

Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế nội thất 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern. Thiết kế bởi FAM INTERIOR.

Phòng khách

Thiết kế nội thất phòng khách 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất phòng khách 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Phòng ăn - bếp

Thiết kế nội thất phòng ăn 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất phòng bếp 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất phòng bếp 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất phòng bếp 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Phòng ngủ Master

Thiết kế nội thất phòng ngủ 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách ModernThiết kế nội thất phòng ngủ 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách ModernThiết kế nội thất phòng ngủ 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Phòng ngủ 1

Thiết kế nội thất phòng ngủ 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất phòng ngủ 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất phòng ngủ 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Phòng ngủ 2

Thiết kế nội thất phòng ngủ 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất phòng ngủ 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất phòng ngủ 3D cho Căn hộ Vinhome Central Park Bình Thạnh theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này