Căn hộ 2PN Empire City - Phong cách Modern

Căn hộ 2PN Empire City - Phong cách Modern

Căn hộ 2PN Empire City - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 93 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ 2PN Empire City mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi IF DESIGN.

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này