Căn hộ 2PN Empire City - Phong cách Modern

Căn hộ 2PN Empire City - Phong cách Modern

Căn hộ 2PN Empire City - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 93 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ 2PN Empire City mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi IF DESIGN.

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 2PN Empire City phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay