Căn hộ 2PN Petro Landmark Quận 2 - Phong cách Modern

Căn hộ 2PN Petro Landmark Quận 2 - Phong cách Modern

Căn hộ 2PN Petro Landmark Quận 2 - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 105 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ 2PN tại Petro Landmark Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi IVY Concept.

Phòng bếp - Phòng ăn

Phòng bếp, phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng bếp, lô gia, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng khách, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, căn hộ Petro Landmark

0

Bình luận

Tư vấn ngay