Căn hộ 3PN Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Căn hộ 3PN Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Căn hộ 3PN Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 79 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Kiến Trúc Đẹp.

Phối cảnh thiết kế concept nội thất Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Lối vào - Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất khu vực lối vào Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ nhỏ

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng làm việc - giải trí

Thiết kế concept nội thất phòng làm việc, phòng giải trí Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng làm việc, phòng giải trí Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng làm việc, phòng giải trí Căn hộ 3PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này