Căn hộ 68m2 Quận 7 - Phong cách Modern

Căn hộ 68m2 Quận 7 - Phong cách Modern

Căn hộ 68m2 Quận 7 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 68 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ 68m2 Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Win Design.

Lối vào - Phòng ăn - Bếp

Kiểu 1

Thiết kế concept nội thất lối vào, phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng khách Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 2

Thiết kế concept nội thất lối vào, phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng khách Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Kiểu 1

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 2

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 68m2 Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này