Căn hộ Masteri Thảo Điền - Phong cách Color Block

Căn hộ Masteri Thảo Điền - Phong cách Color Block

Căn hộ Masteri Thảo Điền - Phong cách Color Block

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 73 m2

Space T

Phong cách: Color Block

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Masteri Thảo Điền mang phong cách Color Block (Khối màu). Thiết kế bởi DECOR TỔ ẤM.

Lối vào

Thiết kế concept nội thất khu vực lối vào Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Color Block

Phòng ăn

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Color Block

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Color Block

Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Color Block

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Color Block

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Color Block

Phòng ngủ Master

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Color Block

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Color Block

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Color Block

Phòng ngủ cho bé

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Color Block

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Masteri Thảo Điền phong cách Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này