Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 85 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất không gian học tập trong phòng ngủ cho bé Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ 85m2 Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này