Căn hộ Asiana Capella - Phong cách Scandinavian

Căn hộ Asiana Capella - Phong cách Scandinavian

Căn hộ Asiana Capella - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 64 m2

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Asiana Capella mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi CT CONCEPT.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng thờ

Concept nội thất phòng thờ Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng thờ Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

Lô gia

Concept nội thất lô gia Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất lô gia Căn hộ Asiana Capella phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này