Concept căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi - Phong cách Neo Classic

Concept căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi - Phong cách Neo Classic

Concept căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Neo-classic

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế nội thất 3D cho căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Phòng khách

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Phòng bếp

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo ClassicThiết kế nội thất 3D cho phòng bếp căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Phòng ngủ 1

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Phòng ngủ 2

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Phòng tắm

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Thiết kế nội thất 3D cho phòng tắm căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Phòng giặt

Thiết kế nội thất 3D cho phòng giặt căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Phòng làm việc

Thiết kế nội thất 3D cho phòng làm việc căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

Phòng thờ

Thiết kế nội thất 3D cho phòng thờ căn hộ cao cấp Hà Đô, Củ Chi theo phong cách Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này