Căn hộ chung cư Grand View C - Phong cách Modern

Căn hộ chung cư Grand View C - Phong cách Modern

Căn hộ chung cư Grand View C - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 72 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ chung cư Grand View C mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi DECOR TỔ ẤM.

Lối vào

Thiết kế concept nội thất khu vực lối vào Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất khu vực lối vào Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng khách Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất khu vực thờ Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Lô gia

Thiết kế concept nội thất lô gia Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất lô gia Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ chung cư Grand View C phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay