Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 - Phong cách Modern

Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 - Phong cách Modern

Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi H+ Architect.

Lối vào - Phòng khách

Thiết kế concept nội thất khu vực lối vào và phòng khách Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất khu vực lối vào và phòng khách Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Phòng thay đồ

Thiết kế concept nội thất phòng thay đồ Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng thay đồ Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng thay đồ Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng thay đồ Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Thiết kế concept nội thất phòng tắm - nhà vệ sinh Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng tắm - nhà vệ sinh Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng tắm - nhà vệ sinh Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

Lô gia phơi đồ

Thiết kế concept nội thất lô gia Căn hộ chung cư An Phú Apartment Quận 6 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này