Concept Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 - Phong cách Japandi

Concept Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 - Phong cách Japandi

Concept Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 - Phong cách Japandi

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 75 m2

Space T

Phong cách: Japandi

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế Concept nội thất 3D cho Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi. Thiết kế bởi Nội thất Quang Hải.

Lối vào

Concept nội thất 3D lối vào Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D lối vào Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D hành lang Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D hành lang Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Nhà bếp

Concept nội thất 3D phòng bếp Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng bếp Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Phòng khách - Phòng ăn

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng ăn Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng ăn Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Phòng ngủ 1

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Phòng ngủ 2

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Bình Thạnh 75m2 mang phong cách Japandi

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này