Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 - Phong cách Wabi Sabi

Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 - Phong cách Wabi Sabi

Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 - Phong cách Wabi Sabi

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 65 m2

SpaceT

Phong cách: Khác

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 mang phong cách Wabi Sabi. Thiết kế bởi Nội Thất Quang Hải.

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 1

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 2

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ chung cư Him Lam Quận 6 phong cách Wabi Sabi

0

Bình luận

Tư vấn ngay