Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 - Phong cách Modern

Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 - Phong cách Modern

Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 75 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Nội Thất Quang Hải.

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 1

Concept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại ModernConcept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 2

Concept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ chung cư Mỹ Phúc Quận 8 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay