Concept Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 - Phong cách Modern

Concept Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 - Phong cách Modern

Concept Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 80 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế Concept nội thất 3D cho Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại. Thiết kế bởi Nội thất Quang Hải.

Phòng khách

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Khu vực thờ

Concept nội thất 3D phòng thờ Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất 3D phòng ăn Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng bếp Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng bếp Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ 1

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng thay đồ trong phòng ngủ Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng thay đồ trong phòng ngủ Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng thay đồ trong phòng ngủ Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ 2

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ chung cư Quận 4 80m2 mang phong cách Modern hiện đại

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này