Concept Căn hộ Chung cư River Sài Gòn - Phong cách Scandinavian

Concept Căn hộ Chung cư River Sài Gòn - Phong cách Scandinavian

Concept Căn hộ Chung cư River Sài Gòn - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 72 m2

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế Concept nội thất 3D cho Căn hộ Chung cư River Sài Gòn mang phong cách Scandinavian Bắc Âu. Thiết kế bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng khách - Phòng ăn

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ Chung cư River Sài Gòn mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ Chung cư River Sài Gòn mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ Chung cư River Sài Gòn mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Concept nội thất 3D phòng ăn Căn hộ Chung cư River Sài Gòn mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Concept nội thất 3D phòng ăn Căn hộ Chung cư River Sài Gòn mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Nhà bếp

Concept nội thất 3D phòng bếp Căn hộ Chung cư River Sài Gòn mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Phòng ngủ 1

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ Chung cư River Sài Gòn mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Phòng ngủ 2

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ Chung cư River Sài Gòn mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

Concept nội thất 3D phòng ngủ Căn hộ Chung cư River Sài Gòn mang phong cách Scandinavian Bắc Âu

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này