Căn hộ chung cư tại Bình Dương - Phong cách Minimalist

Căn hộ chung cư tại Bình Dương - Phong cách Minimalist

Căn hộ chung cư tại Bình Dương - Phong cách Minimalist

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Minimalist

Space T

Địa điểm: Bình Dương

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ chung cư tại Bình Dương mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thiết kế bởi Đoàn Gia Phát.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng khách Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Phòng thay đồ

Concept nội thất phòng thay đồ Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng thay đồ Căn hộ chung cư tại Bình Dương phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này