Concept Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 - Phong cách Color Block

Concept Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 - Phong cách Color Block

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 70 m2

Space T

Phong cách: Color Block

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế Concept nội thất 3D cho Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block. Thiết kế bởi Nội thất Quang Hải.

Lối vào

Concept nội thất 3D lối vào Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block

Phòng khách

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block

Concept nội thất 3D phòng khách Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất 3D phòng ăn Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block

Concept nội thất 3D phòng ăn Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block

Concept nội thất 3D phòng bếp Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block

Concept nội thất 3D phòng bếp Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block

Concept nội thất 3D phòng ăn Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block

Hành lang

Concept nội thất 3D hành lang Căn hộ chung cư Tân Hương 70m2 mang phong cách Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này