Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 - Phong cách Minimalist

Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 - Phong cách Minimalist

Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 - Phong cách Minimalist

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 120 m2

SpaceT

Phong cách: Minimalist

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thiết kế bởi M&S Interior Design.

Lối vào - Hành lang

Concept nội thất lối vào, hành lang Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất lối vào, hành lang Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất lối vào, hành lang Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất lối vào, hành lang Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept lô gia nhà bếp Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Lô gia phòng khách

Concept lô gia phòng khách Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept lô gia phòng khách Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ nhỏ

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Đảo Kim Cương Quận 2 phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Tư vấn ngay