Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 - Phong cách Scandinavian

Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 - Phong cách Scandinavian

Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 - Phong cách Scandinavian

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Scandinavian

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thiết kế bởi Huy Bảo Tín.

Mẫu căn hộ 1

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Mẫu căn hộ 2

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Mẫu căn hộ 3

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Mẫu căn hộ 4

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Mẫu căn hộ 5

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Mẫu căn hộ 6

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Mẫu căn hộ 7

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Thiết kế concept nội thất Căn hộ dịch vụ ở Hưng Gia 3, Quận 7 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này