Căn hộ Eco Green Quận 7 - Phong cách Modern

Căn hộ Eco Green Quận 7 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 80 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Eco Green Quận 7 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Huy Bảo Tín.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách - Bếp

Kiểu 1

Concept nội thất phòng khách, phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 2

Concept nội thất phòng khách, phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ nhỏ

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

Lô gia - Phòng giặt

Concept nội thất lô gia phòng giặt Căn hộ Eco Green Quận 7 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này