Căn hộ Green Town Bình Tân - Phong cách Modern

Căn hộ Green Town Bình Tân - Phong cách Modern

Căn hộ Green Town Bình Tân - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 66 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Green Town Bình Tân mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Win Design.

Lối vào

Kiểu 1

Concept nội thất lối vào Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 2

Concept nội thất lối vào Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Kiểu 1

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 2

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Kiểu 1

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 2

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Kiểu 1

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 2

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Kiểu 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Kiểu 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Green Town Bình Tân phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay