Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 - Phong cách Modern

Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 - Phong cách Modern

Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Hải Đăng.

Lối vào

Concept nội thất lối vào Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng bếp Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ HaDo Centrosa Garden Q10 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay