Căn hộ Jamila Khang Điền - Phong cách Scandinavian + Modern

Căn hộ Jamila Khang Điền - Phong cách Scandinavian + Modern

Căn hộ Jamila Khang Điền - Phong cách Scandinavian + Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 69 m2

Space T

Phong cách: Scandinavian Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Jamila Khang Điền mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu) + Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Win Design.

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất phòng khách, phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Bắc Âu Scandinavian, phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Phòng 1

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Hiện đại Modern

Phòng 2

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Hiện đại Modern

Lô gia

Concept nội thất lô gia Căn hộ Jamila Khang Điền phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này