Căn hộ Kingdom 101 - Phong cách Modern

Căn hộ Kingdom 101 - Phong cách Modern

Căn hộ Kingdom 101 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 63 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Kingdom 101 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Hải Đăng.

Sảnh

Concept nội thất khu vực sảnh Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ nhỏ

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Kingdom 101 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này