Căn hộ Kingston Residence - Phong cách Modern

Căn hộ Kingston Residence - Phong cách Modern

Căn hộ Kingston Residence - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 70 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Kingston Residence mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Sunshine CAF.

Tổng quan concept nội thất Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Lô gia

Concept lô gia Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Kingston Residence phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này