Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park - Phong cách Japanese

Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park - Phong cách Japanese

Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park - Phong cách Japanese

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 98 m2

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park mang phong cách Japanese (Nhật Bản). Thiết kế bởi Đoàn Gia Phát.

Lối vào

Thiết kế concept nội thất lối vào Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Phòng ăn

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Thiết kế concept nội thất phòng ăn Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Phòng ngủ 1

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Phòng ngủ 2

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

Lô gia

Thiết kế concept nội thất lô gia Căn hộ Landmark 3 Vinhomes Central Park phong cách Nhật Bản Japanese

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này